Thế giới Nâng Ánh sáng Móc - Gói 2

  • Bán
  • Thường xuyên giá £8.00


Đơn giản chỉ cần gắn thế giới Nhấc lên một công ty cố bằng các mối quan hệ hoặc chuỗi. Sau đó bạn có thể ngưng mục từ gắn móc ngoài. Điều chỉnh sự kìm kẹp của thế giới Nâng bởi thắt chặt hoặc nới lỏng cánh hạt trên phía trước. Các thế giới Thang máy đã được thiết kế ở ANH, và điều này 5 răng ratchet hệ thống là rất trơn tru và dễ sử dụng.