Đèn Lumii Cfl

  • Bán
  • Thường xuyên giá £23.00


Đèn LUMii CFL Grow là một lựa chọn năng lượng thấp cho phòng trồng trọt của bạn và có sẵn ở ba kích cỡ khác nhau, mỗi kích thước có ba nhiệt độ màu khác nhau - lý tưởng cho người trồng muốn cắt giảm chi phí điện, trong khi vẫn đạt được năng suất cao. Tất cả các đèn EnviroGro by LUMii CFL đều tiết kiệm năng lượng và cung cấp các tùy chọn năng lượng thấp cho khách hàng của bạn, mang lại chất lượng tuyệt vời cũng như độ tin cậy được đảm bảo.

CFL nhiệt là loại đèn huỳnh quang công suất cao chạy ở công suất thấp hơn và sinh nhiệt ít hơn đáng kể so với đèn HID. Chúng có sẵn trong một loạt các màu sắc ánh sáng để phù hợp với các giai đoạn khác nhau của chu kỳ phát triển.