Các chất dinh dưỡng của nhà máy - Cal Mag

  • Bán
  • Thường xuyên giá £24.00


Những ngày lo lắng về nước mềm hoặc thiếu hụt thực vật đã không còn nữa với Cal Mag!
Các chất dinh dưỡng của nhà máy Cal Mag cung cấp các khoáng chất quan trọng của magiê và canxi cho cây trồng của bạn, giúp tăng cường và thúc đẩy tăng trưởng của chúng. Nó cũng ngăn chặn cây của bạn hình thành những thiếu sót không mong muốn như lá vàng và tăng trưởng chậm lại.

Làm cứng nước mềm
Tăng mức độ canxi và magiê trong cây của bạn
Cải thiện chất lượng và sức khỏe tổng thể của cây
Ngăn chặn và giải quyết các nhà máy của bạn thiếu khoáng sản
Thúc đẩy tăng trưởng thực vật
Giúp tăng và ổn định mức EC để điều chỉnh phạm vi