Biobizz Light-Mix POUND Soil 50L Bag

  • Bán
  • Thường xuyên giá £13.00


Biobizz Light-Mix là đất trồng trong chậu lý tưởng cho những người làm vườn hữu cơ muốn kiểm soát quá trình trồng trọt thông qua việc bón phân lỏng. Nó đảm bảo sự phát triển nhanh chóng của rễ và tăng trưởng mới mạnh mẽ. Sản phẩm này được làm từ than bùn Baltic là nguồn than bùn tốt nhất mang lại kết cấu mịn nhẹ với khả năng trao đổi không khí cao.