Xe tăng NFT GT205

  • Bán
  • Thường xuyên giá £15.00


chiều dài 700mm
Chiều rộng 400mm
Chiều cao 200mm
Âm lượng 20 lít
Cân nặng 4,63kg
 Đặc trưng
  • Mức độ bảo trì thấp
  • Giao hàng tuyệt vời và thậm chí phân phối chất dinh dưỡng
  • Dễ dàng truy cập vào máy bơm và chất dinh dưỡng
  • Khối lượng lớn dung dịch dinh dưỡng đến công suất nhà máy
  • Không có bệnh rễ, điển hình trong đất trồng cây
  • Cung cấp oxy không giới hạn
  • Hệ thống cấp thấp để tối đa hóa khoảng không
  • Thích hợp sử dụng len đá Grodan