Chất dinh dưỡng cao cấp - Nirvana

  • Bán
  • Thường xuyên giá £12.00


Nirvana bao gồm bột cỏ linh lăng giúp tăng cường sự tăng trưởng và năng suất trong các nhà máy thủy canh của bạn.
Alfalfa đặc biệt quan trọng nếu bạn đã đầu tư tiền vào C02 cho phòng phát triển của mình; nó cung cấp cho bạn lượng C02 hấp thụ nhanh hơn, tăng trưởng mạnh mẽ hơn và năng suất tối đa.

Nirvana cũng cung cấp cho bạn Ascophyllum gậtosum. Những hợp chất phong phú này chứa các thành phần kích thích chức năng của rễ, sao chép tế bào và hoa.
Những lợi ích tiếp tục đến khi bạn sử dụng Nirvana, bởi vì nó có chứa whey protein đã được tiêu hóa trước bằng cách sử dụng enzyme thay vì quá trình axit mà hầu hết các nhà sản xuất sử dụng.
Protein whey thủy phân enzyme đảm bảo rằng các axit amin tăng cường hoa cysteine ​​và tryptophan được bảo quản dưới dạng hoạt động sinh học.