OCD DEO-tối đa loại bỏ mùi 1L

  • Bán
  • Thường xuyên giá £18.00


OCD là một công thức duy nhất mà là một khoa học thử nghiệm và chứng minh mùi Eliminator chuyên nghiệp. Deo-Max được làm việc nhanh chóng phá vỡ các phân tử khí quyển, hóa chất trên không và vi khuẩn gây mùi hôi. Hoàn toàn không chúng. Nó cũng có tính chống vi khuẩn, chống nấm.

Có sẵn: Bubble Gum | Lanh tươi | Chanh vàng | Cam | Gốc