Lumii đen 600W kim loại từ Ballast

  • Bán
  • £45.00
  • Thường xuyên giá £50.00


Các lumii Black Metal từ dằn là một kim loại 600W-bọc từ dằn, cung cấp với một dẫn IEC bay, dằn này cho phép bạn thêm bất kỳ phản xạ được trang bị với một ổ cắm IEC phổ quát.

Nó đơn giản để bắt đầu phát triển, chỉ cần thêm một phản xạ và một đèn với công suất cùng như Ballast.

Các trường hợp cũng thông hơi kim loại đảm bảo chạy dằn mát và yên tĩnh và tính năng tường treo khung làm cho chúng hoàn toàn tường-mountable, do đó làm cho không gian nhiều hơn trong phòng phát triển của bạn.

Các lumii Black Metal-bọc từ dằn có thể được sử dụng với bất kỳ đèn 600W HID-Tuy nhiên chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng một lumii sunblaster 600W hay lumii đen 600W HPS đèn để có được kết quả tốt nhất.

Nó có một đánh giá IP của 20 và chạy ở 2.9 A.