Omega DIGI-PRO + Chấn lưu kỹ thuật số có thể thay đổi 600w

  • Bán
  • Thường xuyên giá £60.00


eĐầu này có thể điều chỉnh độ sáng Ballast có điều khiển 4 cài đặt độc đáo, cung cấp các tùy chọn làm mờ 250W, 400W, 600W và cài đặt siêu lum là 660W. Tất cả các Ballasts đều có dây dẫn chính dài 1 mét với dây dẫn bay IEC để đảm bảo an toàn và có thể treo tường. Chứng nhận CE và đảm bảo.