Faran Analogue Humidistat cho HR-15 & HR-50

  • Bán
  • Thường xuyên giá £245.00


Được sử dụng để duy trì độ ẩm chính xác trong phòng phát triển của bạn. Đơn giản chỉ cần kết nối với một trong hai Humidifiers HR Series và chọn mức độ ẩm mong muốn.

cắm và chơi
làm việc với Hr 15 & amp; Hr 50 Humidifier