Chất dinh dưỡng cao cấp - Overdrive

  • Bán
  • Thường xuyên giá £12.00


Overdrive là chìa khóa cho một vụ thu hoạch cồng kềnh, lấp lánh. Khi các nhà máy của bạn đang trong quá trình sản xuất hoa cao điểm, điều cuối cùng bạn muốn là cho chúng xuống dốc và ngừng đóng gói trên bảng Anh. Hydroponics r chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng sản phẩm này trong 2 tuần trước khi xả.