Gói 3 Thay Đĩa Gốm để Phù hợp với Mist 3

  • Bán
  • Thường xuyên giá £10.00


Sương mù Định duy trì sự phát triển tối ưu môi trường cần thiết để cắt và cây cũng như sự phát triển qua giai đoạn thực vật của nhà máy của bạn chu kỳ. Nơi trong một truyền bá hoặc trung tâm của các growroom và xem hơi nổi xung quanh bạn cắt sản xuất phát triển nhanh chóng giá rẻ và cung cấp hơn hấp thu dinh dưỡng cùng với dinh dưỡng giao thông vận tải. Có Thay Đĩa Gốm sẵn cho Mist 310