600W Lumii đen Dual Spectrum HPS đèn

  • Bán
  • Thường xuyên giá £35.00


Các LUMii đen đèn là một 600W Dual Spectrum, natri cao áp (HPS) đèn với một E40 phù hợp. Hoàn hảo cho kích thích hoa tăng cường, cung cấp 20.000 giờ cuộc sống và 88.000 lumens.

Để có kết quả tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng chúng với một LUMii hoặc LUMii BLACK Ballast.