6M phonic bẫy ducting

  • Bán
  • Thường xuyên giá £45.00


Với khả năng âm thanh vượt trội của nó, PhonicTrap ống dẫn có hiệu quả làm giảm mức độ tiếng ồn của dòng không khí trong hệ thống thông gió của bạn.
t không nhăn khi cong và giữ hình dạng của nó ngay cả khi cong 180 độ. Chất lượng cao cấp không dị ứng hoặc ống dẫn cách điện. Đơn giản chỉ cần các ống dẫn tốt nhất trên thế giới để giảm tiếng ồn.