Bẻ thực vật - Gói 50

  • Bán
  • Thường xuyên giá £6.00


Plant Bends cho phép bạn huấn luyện lá hoặc thân cây để đảm bảo cây nhận được càng nhiều ánh sáng càng tốt. Họ cung cấp hỗ trợ giàn ngắn và bên linh hoạt cho thân giàn dài và dày và có thể được gắn vào ở giai đoạn đầu của sự tăng trưởng.

Bẻ cong thực vật có thể uốn cong được, vì vậy thân cây không phải buộc qua bộ phận hỗ trợ và chúng uốn cong với giàn khi thân cây phát triển.