Cây kỳ diệu mọc (Nước cứng)

  • Bán
  • Thường xuyên giá £10.00


Khu vực trồng Ma Thuật được phát triển đặc biệt để phát triển trồng nhanh, khỏe mạnh, thuận lợi cho mùa cây.

Chất đặc biệt này chứa các nhân tố kim loại, Magneto và Calcium tất cả được trộn với các lượng chuẩn để đảm bảo tăng trưởng nhanh và khỏe mạnh.Cả Magneto và Calcium là yếu tố quan trọng trong việc hấp thụ các chất dinh dưỡng và dấu vết (ngăn chặn 2;lock-out 8921), và cũng như thiết lập một nhà máy khỏe mạnh đến mùa thu hoạch.

Cả nước cứng và nước mềm đã được ph át triển trong phạm vi này để đảm bảo rằng động vật mico (con thú nhỏ có lợi ích làm việc liên tục trong phương tiện) có thể điều chỉnh nó dễ dàng hơn.

Kết quả sẽ là nếm ngọt, khai vị tốt hơn