Nhà máy hỗ trợ nhà máy t YoYo (gói 8)

  • Bán
  • Thường xuyên giá £8.00


NHÀ máy! T YoYo thắt chặt như nhà máy của bạn phát triển, loại bỏ sự cần thiết để tái treo hàng ngày. Nó đi kèm với một đường hoàn toàn có thể thu vào 1,4 m và là lý tưởng cho các loại cây trồng có quả như cà chua hoặc cây nho khác.