Động vật sinh sản

  • Bán
  • Thường xuyên giá £60.00


Kililermite là sản phẩm mới nhất trong dải vitamin huyền thoại, được phát triển để kiểm soát chim cánh hoa tây, loài đào lá và nhện hai đốm.Nó giải quyết sự ảnh hưởng nhanh chóng và hiệu quả, giúp giảm căng thẳng và giảm thiểu thiệt hại.

  • Một thực phẩm mạnh mẽ
  • Có kèm với giấy phép chấp nhận thuốc trừ sâu
  • Phá hủy chim, đào lá và nhện mọt
  • Hoạt động nhanh và hiệu quả
  • Có thể phá hủy toàn bộ các thuộc địa chỉ với một ứng dụng