Powerplant Metal Halide Retro Fit Đèn 250w

  • Bán
  • Thường xuyên giá £12.00


Đèn PowerPlant được thiết kế để thúc đẩy sự phát triển tối ưu ở từng giai đoạn tăng trưởng của cây. Công nghệ định lượng ống hồ quang PowerPlant đạt được năng lượng ánh sáng có thể sử dụng nhiều hơn mà không làm giảm cường độ hoặc tuổi thọ của đèn.