Động cơ kim loại halide Retro Fit đèn 400W

  • Bán
  • Thường xuyên giá £16.00


Đèn động cơ được thiết kế để thúc đẩy sự phát triển tối ưu ở từng giai đoạn của sự phát triển thực vật. Công nghệ dùng cho ống Arc của động cơ đạt được năng lượng ánh sáng có thể sử dụng hơn mà không làm mất cường độ hoặc tuổi thọ đèn.