Bơm lên bộ giải nén

  • Bán
  • Thường xuyên giá £18.00


Bơm nước bằng bộ phun này một cách hiệu quả.Chỉ cần ép cái chai bằng cái nắp bơm và xịt!d.

The handle has a on/off trigger to allow a time stream of feelings and water.Một cái ống nước được điều chỉnh cho phép người trồng lựa chọn giữa một lớp sương mỏng hay một lớp phun trực tiếp.

Cũng có sẵn trong 2