RAM 400mm (16 ") quạt Pedestal

  • Bán
  • Thường xuyên giá £25.00


Điều này dao động RAM Pedestal fan là đáng tin cậy và yên tĩnh. Các cơ sở của fan hâm mộ này cung cấp một rắn, hỗ trợ vững chắc.

Nó có một điều chỉnh 400mm (16 ") đầu với một ngón tay an toàn lưới nướng. Nó có các thiết lập ba tốc độ và chiều cao của quạt có thể dễ dàng điều chỉnh.