RAM lỗi Barrier

  • Bán
  • Thường xuyên giá £5.00


RAM Bug Barrier là một màn hình lưới tốt cho người hâm mộ tiêu thụ để ngăn chặn côn trùng trong phòng trồng của bạn. Màn hình này đi kèm với dải Velcro để bạn gắn vào quạt hút của bạn để cho phép dễ dàng điều chỉnh-tạo ra sự phù hợp hoàn hảo! RAM Bug Barrier phù hợp với fan hâm mộ của bạn và ống dẫn sau đó có thể được ra trên RAM Bug Barrier.