RAM Nội Ống Fan hâm mộ - 200 - 998m3/giờ

  • Bán
  • Thường xuyên giá £80.00


tối ưu thiết kế cho áp lực cao và không khí yên tĩnh di chuyển, RAM Nội Ống Fan hâm mộ tính bằng sáng chế, Nhanh FlowTM ngay cả khí fin.

Này RAM Nội Ống Fan hâm mộ là cung cấp thông với một ANH 2m TRUYỀN dẫn điện.