Máy tạo độ ẩm siêu âm RAM

  • Bán
  • Thường xuyên giá £45.00


Máy siêu âm RAM cho phép người trồng tăng độ ẩm của môi trường phát triển lên tới 400ml / giờ

Hoàn thành với bình 5L, máy tạo độ ẩm này hoàn toàn có thể điều chỉnh và dễ sử dụng.