Da tê giác

  • Bán
  • £12.50
  • Thường xuyên giá £15.00


Da Rhino cung cấp silica rất cần thiết cho các nhà máy của bạn, dưới dạng kali silicat. Silica củng cố các thành tế bào thực vật, tạo ra thân cây mạnh mẽ hơn, lá và Hoa. Kali silicat lợi ích lá, thân cây và các tế bào thực vật bên trong tốt nhất khi silica được rút ra trong thông qua rễ để trở thành một phần của cấu trúc thực vật của bạn. Một thiếu silica gây ra các cây yếu hơn, với tiềm năng thấp hơn và dễ bị tổn thương hơn với các loài sâu bệnh, nhưng silica không hiện diện trong hầu hết các loại phân bón Hydroponics. Thêm da tê giác vào chế độ dinh dưỡng của bạn cho các nhà máy mạnh mẽ hơn, khỏe mạnh và thu hoạch lớn hơn.

Chất dinh dưỡng tiên tiến da tê giác 1L
Tạo ra các cây mạnh hơn, khỏe mạnh hơn để thu hoạch dồi dào hơn
Giúp các nhà máy bảo vệ chống lại sâu bệnh
Có thể được sử dụng để nâng cao độ pH của giải pháp dinh dưỡng
Sử dụng 2ml mỗi lít trong tuần 1 – 6 của giai đoạn ra hoa