Root! T Heat Mat Trung bình

  • Bán
  • Thường xuyên giá £35.00


Bắt đầu nhảy trên cây non với ROOT! T Heat Mat. Thêm nhiệt nhẹ nhàng cho cây của bạn có thể tăng tốc độ nảy mầm theo ngày! ROOT! T Heat Mats cung cấp hệ thống sưởi đồng đều hơn các loại khác trên thị trường, phần tử lưới đơn được bọc trong các lớp chống sờn không thấm nước. ROOT! T Heat Thảm rất cứng và có thể chịu được môi trường nhà kính gồ ghề.

Kích thước - Trung bình 40cm x 60cm