Gốc! T tuyên truyền Kit

  • Bán
  • Thường xuyên giá £20.00


Kit đến hoàn chỉnh với một chất lượng cao, người tuyên truyền khay và một chèn tế bào 24 và khay đầy ROOT! T tự nhiên rooting Sponges cung cấp mới nhất và nhanh nhất rooting có sẵn ngày hôm nay. Nó cũng đi kèm với một dao mổ vô trùng và gói root! T rooting gel và ROOT! T đầu tiên nguồn cấp dữ liệu cũng như một ' làm thế nào để ' hướng dẫn về cách phát triển từ cắt hoặc hạt.