Bí mật Jardin khỉ fan hâm mộ 30W

  • Bán
  • Thường xuyên giá £26.00


  • Chiều cao điều chỉnh
  • Tương thích với các lều Secret Jardin: ống 16 đến 19 mm
  • Thiết kế kẹp ổn định, chắc chắn
  • Dễ dàng cài đặt
  • Dễ dàng điều chỉnh 
  • Bảo vệ quạt kim loại bột tráng
  • 100% đồng động cơ
  • 30 watt-2200 vòng/phút