Sun King Parabol lớn phản xạ trắng đường kính 100cm

  • Bán
  • Thường xuyên giá £55.00


Sun King cung cấp phản xạ chất lượng cao với các thành phần chất lượng cao.

Phản xạ parabol này được tạo thành từ các tấm riêng lẻ với phần trên cùng có lỗ thông hơi để giảm nhiệt tích tụ. Việc gắn thẳng đứng bất thường của đèn cho phép nhiều ánh sáng được phản chiếu xuống phía nhà máy từ các tấm bạc cong của gương phản xạ. Điều này cũng tạo ra sự phân bố ánh sáng đều hơn và do đó giúp tránh sự phát triển không đồng đều của cây.

Được cung cấp với giá đỡ đèn E40 và chì IEC. Sẽ được xây dựng - Không có đèn