Sơn Vương Tham lam phản xạ 80cm

  • Bán
  • Thường xuyên giá £55.00


Sơn Vương cung cấp phản xạ chất lượng cao với thành phần chất lượng cao.

Bộ phản xạ parabol này được làm bằng những tấm ván riêng với một phần trên có miệng để giảm nhiệt độ gia tăng.Sự lắp ráp dọc bất thường của đèn cho phép nhiều ánh sáng được phản chiếu xuống đối với cây cối từ những tấm gương phản quang cong bạc.Điều này cũng tạo ra một sự phân phối ánh sáng thậm chí hơn và giúp tránh sự phát triển không lệch.

Cung cấp đèn E40 và chì IEC.Để được dựng nên: Không có đèn