Đèn lặn 10K Name

  • Bán
  • Thường xuyên giá £40.00


Ánh sáng tôn kính là 10k / 600w Bật đèn lớn có thể sử dụng trong mười ngày cuối của hoa để tăng sản xuất dầu trong các cây cối dễ vỡ.

Sự xuất phát phóng xạ cực tím rất cao từ những ngọn đèn làm cho nhà máy sản xuất dầu cố bảo vệ mình, sự tăng vọt của dầu này thường làm tăng hương vị, hương vị và chất lượng chung của sản phẩm cuối cùng.

Đèn Kết thúc nên được dùng trong những giai đoạn cuối của sự phát triển, ở đâu đó trong vùng của mười bốn ngày cuối cùng của sự sống thực vật.Chúng có thêm lợi ích là có khả năng giữ được một số dạng mốc ở vịnh, và cũng có thể được sử dụng như ánh sáng bổ sung cho mỗi đèn HPNS trong suốt vòng tròn phát triển để thêm vào phổ màu xanh.