Systemair RVK Sileo 100E2 fan-175m ³/HR

  • Bán
  • Thường xuyên giá £80.00


Quạt chiết xuất Đức này là công suất thấp với sản lượng cao và được thiết kế để xử lý cả việc sử dụng sở thích khối lượng không khí thấp và sử dụng thương mại không khí cao. Các fan hâm mộ RVK có thể được chạy liên tục mà không có bất kỳ vấn đề. RVK động cơ khai thác là rất yên tĩnh. Nếu tiếng ồn từ luồng không khí là một vấn đề mua một trong những thanh khuếch của chúng tôi và nơi ở một đầu với một bộ lọc cacbon ở đầu kia. Các fan hâm mộ RVK là tốc độ điều khiển khi sử dụng với một RAM AIR-PRO fan speed Controller và có liên lạc nhiệt không tách rời với thiết lập lại điện. Các fan hâm mộ có thể được cài đặt ở vị trí bất kỳ và là bảo trì miễn phí và đáng tin cậy. Nó được sản xuất từ nhựa gia cố sợi thủy tinh. Các fan hâm mộ RVK ngoặc (cung cấp trong một hộp) cho phép dễ dàng cài đặt vào sàn cũng như các bức tường hoặc trần nhà.