Quạt hộp gỗ TORNADO 200mm 1000m3

  • Bán
  • Thường xuyên giá £240.00


Quạt hộp âm thanh 200mm 8 inch công suất cao di chuyển 1000m3 không khí. Quạt này là một trong những quạt có công suất cao yên tĩnh nhất trên thị trường.