TORNADO 250mm 3250m3 Hộp hâm mộ bằng gỗ âm thanh

  • Bán
  • Thường xuyên giá £320.00


hâm mộ hộp âm thanh 250mm 10 inch có công suất cao di chuyển 3250m3 không khí. Người hâm mộ này là một trong những người hâm mộ có năng lực cao nhất trên thị trường.