TORNADO 315mm 3250m3 quạt hộp gỗ

  • Bán
  • Thường xuyên giá £320.00


High Powered Acoustic 250mm 12 inch Box fan hâm mộ di chuyển 3250m3 của không khí. Fan hâm mộ này là một trong những người hâm mộ chạy êm cao trên thị trường.