Trimzilla 18 "nhanh chóng cắt lá trimmer

  • Bán
  • Thường xuyên giá £220.00


  • Mạnh mẽ, hiệu quả & yên tĩnh với một tấm vải liệm an toàn để đảm bảo an toàn và bảo vệ sản phẩm.
  • Độ chính xác 415mm Cắt lưỡi.
  • Thông gió & Hệ thống phục hồi mảnh vụn.
  • Dễ dàng để làm sạch & sử dụng.
  • 1.3 mm thép không gỉ dày cho các lỗ trimmer.
  • thép không gỉ 304 dày 1,3 mm cho góc, lưỡi & đầu