Trimzilla 18 "chiến binh điện Bowl trimmer

  • Bán
  • Thường xuyên giá £420.00


  • Trung bình đến lớn kích thước trimmer tự động
  • Lưỡi cắt chính xác.
  • Thiết kế bền Bỉ.
  • Đổ đầy & công nghệ đổ tràn dễ dàng.