VitaLink Lạnh

  • Bán
  • Thường xuyên giá £24.00


VitaLink Lạnh được thiết kế để khuyến khích cây không chỉ đối phó khi nhiệt độ tăng lên trên 30 độ C, nhưng để phát triển mạnh trong những khí hậu. Thử nghiệm trong nhà kính của Trung Đông, VitaLink Lạnh là một chi tiết sinh học chất kích thích cho những người trồng muốn đạt được năng suất tối đa, một cách hiệu quả và sử dụng công nghệ tiên tiến.

Lợi ích:

bảo Vệ chống nhiệt căng thẳng
Ngăn cản hoa phá thai
cho Phép bắn bên mọc trên
Sản xuất nhiều hormone
VitaLink Lạnh có để mua ở 250 và 1 chai.

Liều lượng: 0.3-0.5 ml/1

thư Giãn cũng có thể được dùng như một lá ứng dụng, sử dụng 5 ml/1 hàng tuần – không phun để chạy ra.