Nước cứng VitaLink Hydro MAX Bloom A & B

  • Bán
  • Thường xuyên giá £12.00


VitaLink Hydro MAX Bloom có ​​uy tín mạnh mẽ với người trồng để thúc đẩy cây và năng suất khỏe mạnh. Nó phù hợp để sử dụng với sỏi đất sét, đá trân châu, đá len và có thể được sử dụng với tuần hoàn và chạy để lãng phí các hệ thống thủy canh. Nó hỗ trợ sức khỏe và sự phát triển của cây tốt hơn, các sản phẩm VitaLink Hydro MAX là các chất dinh dưỡng hai phần (A + B) có chứa các chất dinh dưỡng thiết yếu cho cây cũng như bổ sung EDDHA (tăng khả năng chứa sắt) và axit fulvic (hỗ trợ hấp thu dinh dưỡng). Hydro MAX được điều chế cho cả giai đoạn sinh trưởng và nở hoa của vòng đời thực vật.

Nước cứng Hydro MAX Bloom

Thức ăn thực vật hoàn chỉnh hai phần được thiết kế để ra hoa tối ưu trong các hệ thống thủy canh.
Nên dùng từ nở hoa tuần 2 đến nở hoa tuần 8.
Công thức cho các vị trí nước cứng.
Có sẵn trong chai 1L, 5L và 10L.
Liều dùng: 3-4ml / L.