Quạt xoáy dành cho người đi bộ Vortex 16 "400mm 3 tốc độ

  • Bán
  • Thường xuyên giá £25.00


  • 3 tốc độ
  • Dao động
  • Chiều cao có thể điều chỉnh
  • Đường kính 40 cm