Bảng trắng an toàn

  • Bán
  • Thường xuyên giá £30.00


Sàn trắng an toàn được tạo ra để cứu người trồng khỏi sự lo lắng và chi phí thiệt hại do nước. Sản phẩm này là một sản phẩm nặng không bị xé toạc để đảm bảo an toàn cho bất kỳ sàn nào và mang lại sự an tâm tối đa.